Ang. Personnummer

Ett personnummer består av en födelsetid, ett födelsenummer och en kontrollsiffra. Kontrollsiffran bestäms av de nio föregående siffrorna enligt modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2. Denna metod ger en jämn fördelning förutsatt att de siffror den baseras på är helt godtyckliga. Eftersom många datum inte är giltiga (till exempel 43/11) så är dock inte siffrorna i personnummer godtyckliga. Därför faller det sig naturligt att fördelningen av kontrollsiffror inte blir helt jämn över befolkningen. Om man antar att folk föds helt jämnt över året, att lika många personer föds varje år, att lika många killar som tjejer föds samt att skottdagar inte finns fås denna fördelning* (med reservation för felberäkningar):

  • 0 – 10,68 %
  • 1 – 10,41 %
  • 2 – 10,14 %
  • 3 – 9,86 %
  • 4 – 9,59 %
  • 5 – 9,86 %
  • 6 – 9,86 %
  • 7 – 9,59 %
  • 8 – 9,86 %
  • 9 – 10,14 %

Med denna information som grund så gissar jag att sista siffran i ditt personnummer är en nolla. Men sannolikheten att jag har fel är drygt 89 %.

* Avrundade värden.

Annonser